„Przyjaźń jest najpiękniejszym ze wszystkich prezentów, jakimi możemy zostać obdarowani aby szczęśliwie ukształtować swoje życie” pod takim hasłem, w dniu 15 lipca 2013 r w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, odbyło się Śniadanie Premierów, Ministrów i Przyjaciół Po Wsze Czasy, z okazji Jubileuszu - 20 lecia – „od Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center” do Światowego Centrum Słuchu”.

Ta wyjątkowa rocznica w historii polskiej otochirurgii, audiologii, foniatrii i otolaryngologii,
to przede wszystkim jubileusz prof. Henryka Skarżyńskiego, który od 20 lat dokłada wszelkich starań, aby polscy pacjenci mieli opiekę tak dobrą, albo nawet lepszą, niż w światowych ośrodkach leczenia zaburzeń słuchu. To z  inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego powstawały unikalne placówki: w 1993 roku pierwszy w Polsce, a drugi w Europie Ośrodek „Cochlear Center”, w 1996 roku – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, w 2003 roku – Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy, wreszcie w 2012 – Światowe Centrum Słuchu.
W dniu 15 lipca 2013 roku w Kajetanach odbyły się uroczystości jubileuszowe z udziałem przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządowej, środowiska naukowego, Kościoła, mediów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wielu różnych instytucji centralnych.

Z okazji Jubileuszu odsłonięto także nowe tabliczki na Tablicy „Przyjaciół Po Wsze Czasy”. Tablica ta wita wszystkich pacjentów i gości Światowego Centrum Słuchu i jest formą podziękowania tym, którzy od ponad dwudziestu lat wspierają rozwój Instytutu oraz działania prof. Henryka Skarżyńskiego i Jego Zespołu swoją wiedzą, naukowym autorytetem, zaangażowaniem i umiejętnościami. Wśród ponad 100 Osób pojawiło się 25. nowych Przyjaciół. Prof. Henryk Skarżyński dziękował wyróżnionym Przyjaciołom za wieloletnią życzliwość, wsparcie dla działań Jego i całego Zespołu. - Dla społeczeństwa XXI wieku zaangażowanie w problemy osób niesłyszących i niedosłyszących oraz wspieranie nowych idei komunikacji między ludzkiej jest bezcenne. – mówił prof. Henryk Skarżyński kończąc uroczystość odsłonięcia nowych tabliczek Przyjaciół.

W panujących na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku warunkach społecznych
i ekonomicznych utworzenie placówki publicznej, która bardzo szybko zaczęła się liczyć na naukowej arenie międzynarodowej, nie było łatwym zadaniem.

Otwarcie Ośrodka „Cochlear Center” było to jednak możliwe dzięki otwarciu się Polski
na świat, na nowe rozwiązania, na nowe potrzeby, a także dzięki inicjatywie prof. Skarżyńskiego utworzenia dwóch organizacji pozarządowych: Fundacji Rozwoju Medycyny „Człowiek-Człowiekowi” w 1990 roku i Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących
i Niedosłyszących w 1992 roku. Obie te organizacje oficjalnie powołały Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”. Szansa ta rzeczywiście została wykorzysta i to w sposób wzorowy: w 2003 roku – z inicjatywy i wg. pomysłu oraz założeń organizacyjnych prof. Henryka Skarżyńskiego zostało wybudowane Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy, które następnie, w rodowo krótkim czasie 15 miesięcy z wyjątkowo dużym wkładem środków własnych Instytutu, zostało w roku 2012 rozbudowane i przekształcone w Światowe Centrum Słuchu.

Od otwarcia Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących
i Niedosłyszących „Cochlear Center” do otwarcia pierwszej placówki w Kajetanach upłynęło tylko i aż 10 lat. W tym czasie Zespół Instytutu pokazał, że polscy naukowcy dogonili świat, nawet ten najlepiej zorganizowany i najbogatszy. Zaczęto wykonywać najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. To rodziło nowe pomysły i wyzwania.

Pewne procedury prof. Skarżyński i Jego Zespół Centrum zaczął wykonywać jako pierwszy
w świecie. Dla upowszechnienia tych osiągnięć w skali międzynarodowej, dla pokazania
na największym forum naukowym możliwości polskiej nauki i medycyny trzeba było iść dalej. Tym „dalej” było wymyślenie idei organizacji, budowy i działania Światowego Centrum Słuchu. Jego pierwotna nazwa – Światowe Centrum Leczenia Częściowej Głuchoty – nawiązywała do przeprowadzonych przez prof. Henryka Skarżyńskiego po raz pierwszy
w świecie operacji częściowej głuchoty u osoby dorosłej w 2002 i dziecka w 2004 roku. Nazwa okazała się jednak nieco za długa i zbyt szczegółowa, dlatego dziś pacjenci, studenci, młodzi naukowcy i wybitni profesorowie z całego świata przyjeżdżają do Światowego Centrum Słuchu.

W Światowym Centrum Słuchu stworzone zostało zaplecze naukowe i kliniczne, które pozwoliło naukowcom z kraju i ze świata rozwiązywać w Kajetanach najbardziej złożone problemy i podejmować najbardziej oryginalne wyzwania w zakresie innowacyjnych technologii. Jak na razie Centrum to jedyny taki ośrodek. Jednak w przyszłości powstanie ich cała sieć. Ten kierunek został już zainicjowany, podobnie jak różne programy badawcze
i kliniczne w 12 krajach na kontynencie azjatyckim, afrykańskim, amerykańskim
i australijskim.

Aktualnie podejmowane są w Kajetanach nowe wyzwania. Ich celem jest tworzenie międzynarodowych konsorcjów naukowych do prowadzenia wielokierunkowych badań oraz do wdrażania najnowszych rozwiązań naukowych w codziennej praktyce klinicznej.

Światowe Centrum Słuchu, któremu dał początek powstały 20 lat temu Ośrodek „Cochlear Center” to dziś placówka o międzykontynentalnym zasięgu. 25 tytułów doktorskich,
do 70 operacji poprawiających słuch dziennie (najwięcej w świecie), organizacja 169 konferencji i warsztatów naukowych, ponad 300 nagród i wyróżnień, 1295 publikacji polskich
i zagranicznych, 4858 referatów i wystąpień na konferencjach polskich i zagranicznych
to zaledwie niewielki fragment zgromadzonego przez 20 lat dorobku naukowego, klinicznego, organizacyjnego i medycznego prof. Henryka Skarżyńskiego i jego Zespołu. Tylko w ostatnich 12 miesiącach członkowie zespołu Światowego Centrum Słuchu przygotowali
i przedstawili na 57 kongresach, konferencjach i sympozjach o zasięgu światowym, kontynentalnym i innym międzynarodowym - 309 prac, a w tym samym okresie na forum krajowym brali udział w 37 konferencjach naukowych, gdzie przedstawili 157 prac. Żaden inny polski ośrodek naukowy nie był tak licznie i wszechstronnie reprezentowany jak Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Fakt ten, ma odzwierciedlenie w rankingu najbardziej aktywnych naukowców podczas największych
i najważniejszych kongresów w dziedzinie audiologii i otorynolaryngologii na świecie.

Prof. Henryk Skarżyński – w imieniu swoim, całego Zespołu Centrum i kilkuset tysięcy pacjentów podziękował wszystkim wyjątkowym Gościom za przybycie słowami Bertolda Brechta: Tylko z pomocą silnych można dopomóc słabym!

4

20

21

23

60

63

71