Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) stanowi ważny problem społeczny. Jak pokazują wyniki badań stale rośnie liczba chorych ze świeżo rozpoznaną POChP, chorych z postacią ciężką i bardzo ciężką, zwiększa się liczba zgonów. Wszystko to powoduje wzrost kosztów społecznych, które związane są nie tylko z kosztami leczenia i rehabilitacji tych chorych, ale są to też koszty braku produktywności, koszty wypłacanych zasiłków chorobowych i rent.

POChP została uznana przez Wspólnotę Europejską jako jedno z głównych zagrożeń zdrowia starzejących się społeczeństw krajów europejskich i weszła w Program Ramowy 7 badań naukowych do realizacji w latach 2008-2015.

Projekt pt. „Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), choroba ogólnoustrojowa – największe zagrożenie XXI wieku" został stworzony przez członków Ogólnopolskiej Akademickiej Platformy Medycznej, nad którą patronat objęła ówczesna Minister Zdrowia Dr Ewa Kopacz i Minister Nauki Prof. Barbara Kudrycka.

Celem projektu było wieloaspektowe spojrzenie na chorobę, która stanowi istotny problem zdrowia publicznego poprzez zbadanie przyczyn wpływających na zapadalność, chorobowość i umieralność z powodu POChP. Projekt wpisuje się w światową inicjatywę GARD Global Against Respiratory Diseases.

Projekt uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum Badań Rozwoju (N R13 0034 06). Realizowany był w latach 2010-2012 w kilku Uniwersytetach Medycznych w Polsce . Koordynatorem projektu była prof. Ryszarda Chazan przewodnicząca komisji chorób układu oddechowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN a współwykonawcami jej członkowie- kierownicy Klinik Pneumonologicznych.

prezentacja programu - POChP