Marek Krawczyk

Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk - specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej oraz transplantologii klinicznej. Absolwent warszawskiej Akademii Medycznej z roku 1969. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1975 roku, doktora habilitowanego w roku 1987, tytuł naukowy profesora w roku 1995. Od 1999 r. na stanowisku profesora zwyczajnego.

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego od roku 1998 roku. Obecnie jest to największy ośrodek przeszczepiania wątroby w Polsce.

Główne zainteresowania naukowe i kliniczne: patofizjologia zespołu krótkiego jelita, zagadnienia ostrego zapalenia trzustki, problemy zmian ogniskowych w wątrobie, ultrasonografia śródoperacyjna wątroby, chirurgia laparoskopowa, rekonstrukcje dróg żółciowych, przeszczepianie wątroby od dawcy zmarłego, przeszczepianie wątroby od dawcy żywego, nowotwory wątroby i dróg żółciowych oraz inne nowotwory przewodu pokarmowego.

Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk od 2007 roku.

W latach 1996-2002 był Prodziekanem, a w latach 2002 - 2008 Dziekanem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

Od 1 września 2008 r. Prof. Marek Krawczyk jest Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecna, druga kadencja, potrwa do 31 sierpnia 2016 roku. W kadencji 2012-2016 pełni również funkcję Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich oraz Przewodniczącego Kolegium Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji.

Od 1997 roku członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich; w tym przez dwie kadencje Wiceprezes Zarządu, a przez trzy kadencje Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Od 15 września 2011 roku Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich na kadencję 2011-2013.

W latach 2001–2003 – Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.
W latach 2000–2007, z przerwą 2004–2006, sprawował funkcję Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Gastrologicznego. Członek Francuskiej Akademii Chirurgicznej (L´Académie Nationale de Chirurgie), członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia; Członek honorowy: French Society for Surgery (L´Association Française de Chirurgie), German Society for Visceral Surgery (Die Deutsche Gesellschaft főr Viszeralchirurgie), Romanian Society for Burgery, Societas Chirurgica Biochemica, serbsko–czarnogórskiego Towarzystwa Chirurgii Wątrobowo- Trzustkowo-Żółciowej, Polskiego Towarzystwa Urologicznego.