Grażyna Mielnik-Niedzielska

Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Konsultant krajowy ds. Otorynolaryngologii Dziecięcej

Przewodnicząca Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych

Członek Komitetu Redakcyjnego Journal of Pediatric Otolaryngology oraz Otolaryngologii Polskiej i Otolaryngologii-Przegląd Kliniczny

Kierowana przez Prof. dr hab. Grażynę Mielnik-Niedzielską Klinika zajmuje się leczeniem operacyjnym wad wrodzonych u dzieci w obrębie twarzy i szyi. Klinika wprowadziła do leczenia operacyjnego Mitomycynę C celem zapobiegania bliznowaceniu ran.
Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem dysfonii dziecięcych.
Bierzemy udział w programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu i rehabilitacji dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy.