RyszardPiotrowicz

Kardiolog. Kierownik Kliniki i Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Autor ponad stu prac oryginalnych, trzech monografii, licznych rozdziałów w książkach z dziedziny elektrokardiologii nieinwazyjnej, monitorowania holterowskiego i telemedycyny a także rehabilitacji kardiologicznej. Wieloletni członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), założyciel i wieloletni przewodniczący Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz przewodniczący Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku PTK. Prezydent-elekt światowego stowarzyszenia medycznego International Society of Holter and Noninvasive Elektrokardiology (ISHNE).

Zainteresowany szczególnie diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu a także opieką nad chorymi po zawale i operacjach kardiochirurgicznych serca.

Zaangażowany w rozwój i upowszechnienie kompleksowej i hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej. Rozwijając praktycznie koncepcje H2H (from Hospital-To-Home) zainicjował i wraz z zespołem stworzył jako jeden z pierwszych w świecie system telerehabilitacji kardiologicznej w warunkach domowych.

Inicjator i propagator skutecznych klinicznie rozwiązań technologii telemedycznych.

IF- 78; IH - 8, cytowania - 152