AndrzejWiecek

Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii,
Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Profesor zwyczajny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii. Specjalność naukowa: choroby wewnętrzne, nefrologia, transplantologia kliniczna, angiologia, hipertensjologia.
Doktor nauk medycznych:1983; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
Doktor habilitowany:1990; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
Tytuł naukowy profesora: 1996

Najważniejsze osiągniecia naukowe: badania nad rolą nerki jako narządu wewnątrzwydzielniczego, wpływ immersji wodnej na wydzielanie hormonów regulujących gospodarkę wodno-elektrolitową u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek, ocena zaburzeń hormonalnych u chorych z ostrą lub przewlekłą niewydolnością nerek oraz po transplantacji nerki, wykazanie znaczącej roli tkanki tłuszczowej w patogenezie nadciśnienia tętniczego i chorób nerek (u chorych dializowanych oraz po transplantacji nerki), badania nad programowaniem płodowym – wpływ czynników zewnętrznych na rozwój nerki szczura.

Członek wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, były prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, były prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, wice-przewodniczący Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego. Członek Królewskiej Akademii Medycznej w Edynburgu (FRCP Edin.). Fellow of the ERA-EDTA (FERA). Sekretarz-skarbnik Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (ERA-EDTA). Członek wielu grup roboczych Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego tj. ds. problemów kardiologicznych w chorobach nerek (EURECAm), toksyn mocznicowych (EUTox), europejskich zaleceń w dziedzinie nefrologii (ERBP). Członek Naukowej Rady Doradczej (SAB) Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Członek grupy roboczej opracowującej zalecenia światowe w dziedzinie nefrologii (KDIGO). Reprezentant Polski w Światowej Federacji Osteoporotycznej (IOF).

Były prorektor w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Doctor honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. Semmelweisa w Budapeszcie.
Członek honorowy Rumuńskiego Towarzystwa Nefrologicznego.
Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności.
Autor lub współautor ponad 600 publikacji naukowych i licznych rozdziałów w podręcznikach. Współredaktor ponad 20 podręczników w dziedzinie nefrologii i hipertensjologii.
Łączny IF = 480,6
Liczba cytowań : 4376 (Grudzień 2012)
Indeks H (wg Google Scholar): 28
Aktualnie członek komitetów redakcyjnych czasopism:
Nephrology, Dialysis and Transplantation (od 2001 roku- Subject Editor)
Kidney and Blood Pressure Research

Promotor 20 zakończonych przewodów doktorskich oraz opiekun 5 przewodów habilitacyjnych.
Wyróżniony nagrodami: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, wielokrotnie nagradzany przez Ministra Zdrowia i Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Żonaty, dwóch synów.