Marek Sosnowski

Praca ; I Klinika Urologii UM w Łodzi - USK im. WAM CSW

Praca
2003 – 2004 Kierownik Kliniki Urologii i Rehabilitacji Urologicznej Instytutu Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
2005 - 2009 Kierownik Katedry Urologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
2004 - Kierownik I Kliniki Urologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Specjalizacje lekarskie i stopnie naukowe

1974 - I stopień specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej,
1979 - Obrona pracy na stopień doktora nauk medycznych
1980 - II stopień specjalizacji z zakresu urologii,
1994 - praca habilitacyjna obroniona i zatwierdzona przez CK d/s Tytułów Naukowych i Stopni Naukowych na stopień doktora habilitowanego,
2004 - Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
2010 - Tytuł naukowy profesora medycyny,

Działalność społeczna w towarzystwach i organizacjach naukowych

1987 – Członek European Association of Urology. Member Advisory Board EAU Central Eurpean Meeting
1990 - Członek Societe Internationale d'Urologie,
2006 - Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego - Wydział IV Nauk Medycznych,
2008 - Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego w kadencji 2008-2012,
2012 - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Urologii
2012 - Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej
2012 - Członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN

Działalność naukowa i publikacje

Jestem pierwszym autorem lub współautorem ponad 300 prac ogłoszonych drukiem ; 143 prac naukowych ogłoszonych drukiem w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych, 16 rozdziałów w książkach oraz 160 referatów wygłoszonych na kongresach, zjazdach naukowych również opublikowanych drukiem w materiałach zjazdowych