Henryk Skarżyński

Prof. Henryk Skarżyński światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Od 1994 Specjalista Krajowy ds. Audiologii a następnie przez wiele lat Konsultant Krajowy ds. Audiologii i Foniatrii, od 2011 r. Konsultant Krajowy ds. Otorynolaryngologii. Jako pierwszy w Polsce wszczepił implanty ślimakowe (1992), implanty pniowe (1998), implanty ucha środkowego (2003). W roku 2002 opracował i wdrożył po raz pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych, w roku 2004 zoperował pierwsze w świecie takie dziecko. Metoda ta uważana za polską specjalność znana pod nazwą „metoda Skarżyńskiego" została wdrożona w kilkudziesięciu ośrodkach na świecie. Dla potrzeb tej metody prof. Skarżyński opracował nowy typ bezpiecznej elektrody, którą stosuje się w implantach ślimakowych najnowszej generacji. W 2008 roku w Kajetanach z jego udziałem został zoperowany pierwszy w świecie pacjent, któremu wszczepiono obustronnie implanty do pnia mózgu. Profesor Skarżyński posiada także na swoim koncie pionierskie osiągnięcia w zastosowaniu wszczepów ślimakowych u dzieci poniżej pierwszego roku życia.

W ostatnich 20 latach wprowadził w Polsce implanty ucha środkowego oraz kilkadziesiąt nowych procedur klinicznych. Działalność prof. Skarżyńskiego przyczyniła się do niezwykle dynamicznego rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie. Był inicjatorem i organizatorem drugiego w Europie ośrodka „Cochlear Center" (1993), resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słychu (1996), Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy (2003), Światowego Centrum Słuchu (2012).

Wraz z zespołem – od 2 dekad – prof. Skarżyński prowadzi pionierskie badania w dziedzinie epidemiologii i profilaktyki uszkodzeń słuchu, opracowując i wdrażając nowoczesne programy badań przesiewowych u dzieci w różnym wieku, programy badań epidemiologicznych i programy nowoczesnych metod terapii i rehabilitacji uszkodzeń słuchu, głosu i mowy.

Prof. Skarżyński jest autorem i współautorem ponad 2500 różnych doniesień naukowych krajowych i zagranicznych oraz ponad 1800 prac zaprezentowanych podczas konferencji naukowych w Polsce i na świecie. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną dla studentów oraz lekarzy z kraju i z zagranicy. Profesor Honorowy Uniwersytetu w Provo, USA (1998), doctor honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej (2011), Uniwersytetu Warszawskiego (2012), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2014).

Jest członkiem najważniejszych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych – Przewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN, honorowy członek polskiego i słowackiego towarzystwa otolaryngologów, pierwszy w historii członek amerykańskiego towarzystwa otologów American Otological Society pochodzący z Polski, członek światowych towarzystw CORLAS, POLITZER, ISA, IAO oraz europejskich EAONO i EFAS i wielu innych. Jest laureatem najwyższych nagród państwowych - Premiera, Ministra Zdrowia, Ministra Nauki i Ministra Spraw Zagranicznych, środowiska medycznego oraz wielu prestiżowych nagród przyznawanych w kraju i za granicą. Jest odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz państwowymi odznaczeniami zagranicznymi przyznanymi przez Króla Belgii, Prezydenta Ukrainy i Prezydenta Gruzji. Honorowy Obywatel Warszawy, a także Miasta i Gminy Czyżew. W 25-tą rocznicę uzyskania przez Polskę wolności otrzymał tytuł Człowieka Wolności.

W związku z prezydencją Polski w Radzie UE, prof. Henryk Skarżyński zainicjował i koordynował działania w zakresie „Wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich" – zagadnienia włączonego do priorytetu prezydencji w obszarze zdrowia publicznego. Do najważniejszych wydarzeń w tym okresie należało przyjęcie w Warszawie 22 czerwca 2011 r. Europejskiego Konsensusu Naukowego pt. „Badania przesiewowe słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym" – podpisanego przez liderów europejskich środowisk audiologów i foniatrów, terapeutów mowy i okulistów oraz wspartego przez przedstawicieli krajów członkowskich. Zwieńczeniem tych prac było przyjęcie w dn. 2 grudnia 2011 Konkluzji Rady UE nt. „Wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań".

Jednym z największych osiągnięć prof. Skarżyńskiego na rzecz rozwoju działalności naukowej, klinicznej i dydaktycznej było przygotowanie koncepcji, wybudowanie i uruchomienie Światowego Centrum Słuchu w maju 2012.