KrzysztofNarkiewicz

Kierownik Zakładu Nadciśnienia Tętniczego, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Studia, stopnie i tytuły naukowe:

 • 1988 – dyplom lekarza medycyny
 • 1993 – doktorat na podstawie pracy „Przydatność 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego u ludzi zdrowych i z nadciśnieniem granicznym - próba oceny korelacji między regulacją ciśnienia tętniczego a insulinemią
 • 1996 – habilitacja na podstawie pracy „Profil dobowy ciśnienia tętniczego oraz morfologia i funkcja lewej komory serca a wybrane czynniki genetyczne u osób zdrowych”
 • 2003 – tytuł profesora

Specjalizacje: choroby wewnętrzne (II stopień) 1994, hipertensjologia 2003; od 2003 roku - konsultant krajowy w dziedzinie hipertensjologii

Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą:

 • 1993 – staż naukowy w Clinica Medica I Uniwersytetu w Padwie, Włochy
 • 1996-1998 – stypendysta Fogarty National Institutes of Health,       Cardiovascular Division, University of Iowa, Iowa City, USA
 • 2001-teraz – research associate Cardiovascular Division, Mayo Clinics, Rochester, USA

Publikacje z zakresu patofizjologii, diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego oraz innych chorób układu krążenia: >160 prac w czasopismach z Listy Filadelfijskiej; 7 książek, 51 rozdziałów w książkach; skumulowany Impact Factor > 590; cytowania prac: >5800; Indeks h – 34.

Członkostwo w organizacjach naukowych:

 • European Society of Hypertension, od 2003 do 2005 – członek Zarządu Głównego, od 2005 do 2009 – Sekretarz Zarządu Głównego; od 2009 do 2011 – Prezes
 • Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, prezes elekt (początek kadencji w 2014)
 • Członek Task Force European Society of Hypertension and European Society of Hypertension przygotowującego najnowsze (2013 r.) europejskie zalecenia dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego

Wybrane granty naukowo-badawcze

 1. NIH FIRCA Award Grant R03 TW0 1148 (Bethesda, USA) (1999-2001)
 2. Sympathetic Nervous System Research Grant of the European Society
  of Hypertension (2004-2006)
 3. European Union FP6 Framework: InGenious HyperCare project, grant LSHM-CT-2006-037093 (2006-2010)
 4. European Union FP7 Framework: European Network for Genetic-Epidemiological Studies: building a method to dissect complex genetic traits, using essential hypertension as a disease model HEALTH-2007-2.1.1-2 (2008-2012)
 5. Granty FNP TEAM/2008-2/5 (2009-2013) i MISTRZ 8/2008 (2009-2011)
 6. Projekt CARE NORTH finansowany przez Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych (2010-2011).

Członkostwo w radach redakcyjnych czasopism:

 • zastępca redaktora naczelnego „Blood Pressure” – czasopisma European Society of Hypertension, od 2004 do teraz;
 • redaktor naczelny „Chorób Serca i Naczyń”

Wybrane wyróżnienia i nagrody naukowe, wynikające z prowadzonych badań:

 • Annual Recognition Award of the American Society of Hypertension (San Francisco 1997)
 • Perkins Memorial Fellowship Award (Bethesda 1997)
 • nagroda im. Austin Doyle'a International Society of Hypertension (Chicago 2000 r.)
 • nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Warszawa 2001 r.)
 • nagroda Prezesa Rady Ministrów RP za wybitne osiągnięcia naukowe (Warszawa 2001 r.)
 • członek honorowy Węgierskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (2009 r.) oraz Czeskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (2011 r.)