Magdalena Durlik

1972-1978 Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, dyplom z wyróżnieniem.
od 2003 Kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii WUM
2003-2008 Dyrektor Instytutu Transplantologii AM w Warszawie
Od 2010 Profesor zwyczajny WUM

Specjalizacje

 • 1982 Choroby wewnętrzne I st.
 • 1988 Choroby wewnętrzne II st.
 • 1994 Nefrologia
 • 2002 Transplantologia kliniczna

Doktorat
1985 „Wpływ długotrwałego stosowania 25-hydroksycholekalcyferolu na przebudowę tkanki kostnej zbitej i gąbczastej psów otrzymujących Encorton".

Habilitacja
1997 „Wpływ zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C na losy biorców i czynność alloprzeszczepu nerkowego".

Tytuł naukowy profesora 2003

Doktoranci 6
Opiekun przewodów habilitacyjnych 2

Recenzje

 • Doktoratów 15
 • Habilitacji 10
 • Tytułu naukowego profesora 9

Dorobek naukowy
Ponad 300 publikacji w tym ponad 170 prac oryginalnych. Łączny IF z pełnych publikacji wynosi 125.
Baza SCOPUS 2012: 203 publikacje, indeks Hirscha- 12, cytowania bez autocytowań -697.

Granty

Kierownik projektu badawczego KBN 2001-2003: Zakażenie ludzkim wirusem Polyoma BK u biorców alloprzeszczepu nerkowego.

Kierownik projektu celowego wieloośrodkowego „Opracowanie i wdrożenie optymalnego schematu leczenia immunosupresyjnego u chorych wysokiego ryzyka immunologicznego, biorców przeszczepu nerki" 2004-2009.

Wykonawca projektu MNiSW NN02088735 „Opracowanie i wdrożenie współczesnych procedur i standardów patomorfologicznych diagnostyki kłębuszkowych zapaleń nerek" 2009-2011

Wykonawca projektu MNiSW 4216/B/P01/2007/33 „Rola czynników genetycznych w odpowiedzi pacjentów na leczenie immunosupresyjne mykofenolanem mofetylu."

Kierownik projektu MNiSW N N402 566840 „Polimorfizm genu dla łańcucha ciężkiego niemięśniowej miozyny (MYH9) jako potencjalny czynnik ryzyka niewydolności nerki przeszczepionej" 2011-2012

Członkostwo towarzystw naukowych

 • Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, 2004-2007 członek Zarządu Głównego PTN, 2007 -2010 ponownie członek ZG PTN. Członek Komisji Rewizyjnej PTN 201-2013.
 • Wiceprzewodnicząca Warszawsko-Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego 2010-2013.
 • Polskie Towarzystwo Transplantacyjne, sekretarz ZG PTT 1993-1999, Sekretarz Generalny 1999-2003, członek ZG 2005-2007, Prezes Elekt PTT 2007-2009, Prezes ZG PTT 2009-2011, Past Prezes 2011-2013.
 • Towarzystwo Internistów Polskich
 • International Society of Nephrology
 • European Dialysis and Transplantation Society- European Renal Association
 • European Society for Organ Transplantation
 • The Transplantation Society
 • Polskie Towarzystwo Hepatologiczne

Inne

 • Komitet Patofizjologii Klinicznej PAN (2007-2010) - członkowstwo z wyboru
 • Komitet Nauk Klinicznych PAN (wiceprzewodnicząca) 2011-2014
 • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej – wiceprzewodnicząca 2010-2014

Redakcja czasopism

 • Członek Rady Programowej „Medycyny po Dyplomie".
 • Członek komitetów redakcyjnych: Nefrologia i Dializoterapia Polska, Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze, Annals of Transplantation, Forum Nefrologiczne, Medycyna i Życie, Transplantation Proceedings 2011-2015.

Praca w Uczelni
Członek Senatu WUM 2012-2016, Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Finansowo-Budżetowych 2005-2008, 2012-2016

Inna działalność organizacyjna

 • Od 2005 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Nefrologii dla obszaru województwa mazowieckiego.
 • Od 2005 członek Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia.
 • Ekspert 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej.
 • Organizacja sympozjów „Postępy w leczeniu immunosupresyjnym po przeszczepieniu narządów unaczynionych" 2004, 2006, 2008, 2010, 2012.

Odznaczenia

 • Złoty Krzyż Zasługi 2000r.
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2005r.
 • Medal za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2009r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 2011r.
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę 2011r.
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 2011r.
 • Odznaka honorowa za Zasługi dla Ochrony Zdrowia 2011r.