MarekRogowski

Prof. zw. Dr hab. med. Marek Rogowski, Kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, stypendysta Deutscher Akademischer Austauchdienst i Alexander von Humboldt-Stieftung, członek korespondent Niemieckiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Glowy i Szyi, przez dwie kolejne kadencje Prorektor ds. klinicznych i kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zaproszony członek projektu WHO- International Consensus Conference on the ICF Core Sets for patients with Head and Neck Cancer, autor i współautor 250 publikacji z zakresu audiologii, otologii, endoskopowej chirurgii podstawy czaszki, rynologii, onkologii, laureat nagród Ministra Zdrowia i Rektora UMB za osiągnięcia naukowe, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.