Aktualności

Ludzie Wolności zostali wybrani – jak w wyborach 4 czerwca 1989 r. – głosami Polaków, aby reprezentować polski sukces w różnych obszarach – podkreślał Prezydent Bronisław Komorowski podczas uroczystej gali z okazji rozstrzygnięcia plebiscytu telewizji TVN i „Gazety Wyborczej” Ludzie Wolności. W kategorii „Nauka” zwyciężył prof. Henryk Skarżyński. Bardzo dziękuję, że naukowcy znaleźli się w gronie wybitnych ludzi, którzy wykorzystali szansę, by być tam, gdzie chcemy, by robić to, co możemy, i pokazywać to, co potrafimy. Myślę, że wielu ludzi tę szansę wykorzystało i będzie dobrym symbolem Polski na świecie. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zagłosowali na nas wszystkich działających na obszarze nauki, bo to dowodzi na to, że nam wszystkim się wiele udało zdziałać – powiedział prof. Skarżyński. Jak ocenia efekty zmian następujących w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat, mówi w wywiadzie dla Polish Market.

18 czerwca br., wizytę w Światowym Centrum Słuchu IFPS w Kajetanach złożył dr Lloyd Brooks Minor, Dziekan Szkoły Medycznej Uniwersytetu Stanford z Kalifornii (USA), otochirurg, ekspert w zakresie leczenia narządu równowagi oraz zaburzeń ucha wewnętrznego. W roku 1995dr Minor odkrył i opisał chorobę zwaną zespołem nieszczelności kanału półkolistego tylnego (SCDS), której charakterystycznym objawem są zawroty głowy wywoływane dźwiękiem lub zmianami ciśnienia, oraz opracował procedurę chirurgiczną pozwalającą na leczenie tego zaburzenia.
Do Polski, dr Lloyd Minor przyjechał na zaproszenie Polskiej Akademii Nauk. W Kajetanach towarzyszyła mu p. Urszula Wajcen, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą PAN.

W dniu 30 czerwca 2014 r., w Centrum Prasowym Foksal odbyło się śniadanie prasowe „Człowiek i Centrum Wolności – Słyszę, jestem wolny!", którego celem było przypomnienie osiągnięć zespołu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w polskiej medycynie w minionym 25-leciu. Spotkanie z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego tytułowego „Człowieka Wolności" poprowadzili Jadwiga Kamińska Prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia i Henryk Szrubarz z Poleskiego Radia.

Widzę ogromny postęp

Ludzie Wolności zostali wybrani – jak w wyborach 4 czerwca 1989 r. – głosami Polaków, aby reprezentować polski sukces w różnych obszarach – podkreślał Prezydent Bronisław Komorowski podczas uroczystej gali z okazji rozstrzygnięcia plebiscytu telewizji TVN i „Gazety Wyborczej" Ludzie Wolności. W kategorii „Nauka" zwyciężył prof. Henryk Skarżyński. Bardzo dziękuję, że naukowcy znaleźli się w gronie wybitnych ludzi, którzy wykorzystali szansę, by być tam, gdzie chcemy, by robić to, co możemy, i pokazywać to, co potrafimy. Myślę, że wielu ludzi tę szansę wykorzystało i będzie dobrym symbolem Polski na świecie. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy zagłosowali na nas wszystkich działających na obszarze nauki, bo to dowodzi na to, że nam wszystkim się wiele udało zdziałać – powiedział prof. Skarżyński. Jak ocenia efekty zmian następujących w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat, mówi w wywiadzie dla „Słyszę".

„Najczęstsze problemy medyczne wieku starszego w Polsce" – pod takim hasłem 24 marca 2014 r. odbyło się otwarte Posiedzenie Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk. W Pałacu Staszica spotkali się wybitni specjaliści. Członkowie Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciele instytutów badawczych, konsultanci krajowi, dziennikarze. Wszyscy zgodnie podkreślali konieczność kompleksowej opieki nad osobami starszymi, którzy najbardziej potrzebują zintegrowanego leczenia. W związku z faktem, że społeczeństwo – nie tylko polskie – bardzo szybo się starzeje specjalizacja geriatryczna będzie cieszyć się coraz większym zainteresowaniem pacjentów. Spotkanie w Pałacu Staszica poprowadzili prof. Henryk Skarżyński i red dr med. Mariusz Gujski.

Podsumowanie posiedzenia...