W dniu 21 maja 2020 r. odbyło się pierwsze, plenarne posiedzenie Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, któremu przewodniczył Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych – prof. dr hab. dr h.c. czł. rzecz. PAN Witold Rużyłło.

 

W kadencji 2020-2023 Komitet Nauk Klinicznych liczy 40 osób, w tym 15 członków PAN.

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów ustalono następujący skład Prezydium Komitetu:

 

Przewodnicząca

prof. dr hab. Ryszarda Chazan – Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Zastępcy Przewodniczącej

prof. dr hab. Michał Myśliwiec – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. Henryk Skarżyński – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

 

Członkowie Prezydium

prof. dr hab. Ryszard Piotrowicz – Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie

prof. dr hab. Andrzej Więcek – Śląski Uniwersytet Medyczny

 

Sekretarz

prof. dr hab. Krzysztof Kochanek – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

 

pełna lista członków Komitetu znajduje się w zakładce – Członkowie