Przewodniczący
prof. dr hab. Michał Myśliwiec – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Zastępcy Przewodniczącego
prof. dr hab., czł. koresp. PAN Henryk Skarżyński – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
prof. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Więcek – Śląski Uniwersytet Medyczny

Członkowie Prezydium
prof. dr hab. Magdalena Durlik – Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Ryszard Piotrowicz – Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie

Sekretarz
prof. dr hab. Krzysztof Kochanek – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

 

Członkami Komitetu Nauk Klinicznych PAN są:

dr Karolina Biernat - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszarda Chazan - Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Jarosław Czubak - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jerzy Chudek - Śląski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Dorota Dworakowska - Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. Mirosław Dziekiewicz - Wojskowy Instytut medyczny

prof. dr hab. czł. AMU Wojciech Fendler - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. Agata Gawlik - Śląski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. czł. koresp. PAN Tomasz Grodzicki - Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Bartosz Hudzik - Śląski Uniwersytet Medyczny

dr hab. Tomasz Jastrzębski - Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Marian Klingier - Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. med. czł. rzecz. PAN Marek Krawczyk - Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Paweł Krzesiński - Wojskowy Instytut Medyczny

prof. dr hab. jerzy Lasek - Akademia Pomorska w Słupsku

prof. dr hab. Małgorzata Lelonek - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. Katarzyna Madziarska - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

prof. dr hab., czł. rzecz. PAN Sławomir Majewski - Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Przemysław Mańkowski - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

prof. dr hab. Marek Maruszyński - Wojskowy Instytut Medyczny

dr Justyna Mazurek (specjalista) - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Grażyna Mielnik-Niedzielska - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. Paweł Nadziakiewicz - Śląski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. czł. koresp. PAN Krzysztof Narkiewicz - Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. Antoni Niedzielski - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

prof. dr hab. Adam Nogalski - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. Jurek Olszewski - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. czł. koresp. PAN Grzegorz Opolski - Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. Dorota Polak-Jonkisz - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr hab. Dominik Rachoń - Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Witold Rużyłło - Wydział V Nauk Medycznych PAN

prof. dr hab. Piotr Skarżyński - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

prof. dr hab. Krzysztof Słowiński - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

prof. dr hab. Krystyn Sosada - Śląski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Ewa Szczepańska-Sadowska - Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. Edyta Sutkowska - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

prof. dr hab. med. czł. rzecz. PAN Michał Tendera - Śląski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Tomasz Trojanowski - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. czł. koresp. PAN Anetta Undas - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Cezary Watała - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. Bożena Werner - Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. czł. koresp. PAN Adam Witkowski - Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie

prof. dr hab. czł. koresp. PAN Wojciech Wojakowski - Śląski Uniwersytet Medyczny