Przewodniczący
prof. dr hab. Michał Myśliwiec – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Zastępcy Przewodniczącego
prof. dr hab., czł. koresp. PAN Henryk Skarżyński – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
prof. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Więcek – Śląski Uniwersytet Medyczny

Członkowie Prezydium
prof. dr hab. Magdalena Durlik – Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Ryszard Piotrowicz – Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie

Sekretarz
prof. dr hab. Krzysztof Kochanek – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie