Aktualności

Redaktor Henryk Szrubarz - znany m.in. z Programu Pierwszego Polskiego Radia „Sygnałów Dnia" – zaprasza na nowy program o medycynie i zdrowiu pt. „Porozmawiajmy o... zdrowiu" emitowany od września w TVP Warszawa.

„Przyjaźń jest najpiękniejszym ze wszystkich prezentów, jakimi możemy zostać obdarowani aby szczęśliwie ukształtować swoje życie” pod takim hasłem, w dniu 15 lipca 2013 r w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, odbyło się Śniadanie Premierów, Ministrów i Przyjaciół Po Wsze Czasy, z okazji Jubileuszu - 20 lecia – „od Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center” do Światowego Centrum Słuchu”.

WorldVoiceDay16 kwietnia przypada Światowy Dzień Głosu. Głos jest podstawowym narzędziem umożliwiającym i wspierającym funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa opartego na komunikacji. Jego zaburzenia mają negatywny wpływ na wiele obszarów aktywności człowieka, powodują określone konsekwencje psychiczne, społeczne, zawodowe i znacząco oddziaływają na jakość życia.

Rok walki z nowotworami głowy i szyi

„2013 – rokiem walki z nowotworami głowy i szyi” – to jedno z głównych założeń ogłoszonego, z inicjatywy prof. Wojciecha Golusińskiego – Prezesa Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi we współpracy z prof. Henrykiem Skarżyńskim – Konsultantem Krajowym w Dziedzinie Otorynolaryngologii, „I Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi”.