Standardy jakości stosowania implantów ślimakowych u niemowląt, dzieci i młodzieży

Stanowisko Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych