Przewodniczący:
prof. dr hab. Michał Myśliwiec – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


Zastępcy Przewodniczącego:
prof. dr hab. Henryk SkarżyńskiInstytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
prof. dr hab. Andrzej Więcek – Śląski Uniwersytet Medyczny

Pozostali Członkowie Prezydium:
prof. dr hab. Ryszard Piotrowicz – Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie
prof. dr hab. Magdalena Durlik – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Sekretarz:
prof. dr hab. Krzysztof Kochanek – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie