Mając na uwadze najwyższe dobro, jakim jest zdrowie i życie człowieka, organizatorzy i uczestnicy 5. Kongresu „Zdrowie Polaków” apelują o podjęcie działań, które powstrzymają nasilający się kryzys klimatyczny oraz kryzys bioróżnorodności na naszej planecie.

Człowiek to część środowiska naturalnego – współtworzy je, ale również jest od niego zależny. Jeżeli bioróżnorodność i klimat Ziemi są niszczone, niszczony jest także człowiek. Na to nie może być naszej zgody.

Dostrzegamy kryzys naszej planety, który przekłada się na zdrowie jednostki i kondycję społeczeństw, dlatego jako myśl przewodnią obrad 5. Kongresu „Zdrowie Polaków” 2023 odbywającego się 13-14 listopada w Kajetanach, wybraliśmy hasło „One Health – Jedno Zdrowie”. To koncepcja zdefiniowana przez One Health High Level Expert Panel (OHHLEP), w skład którego weszło 26 ekspertów międzynarodowych, powołanych w maju 2021 r., przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP). W trakcie dwóch intensywnych dni debat, paneli i wykładów przeanalizowaliśmy szereg ważkich tematów wpisujących się w tę ideę. Blisko 500 przedstawicieli świata nauki i medycyny rozmawiało w Kajetanach o integralnym podejściu do zdrowia, które uwzględnia wpływ środowiska naturalnego, zwierząt i człowieka na równowagę zdrowotną. To niezwykle ważna perspektywa, która pokazuje, że zdrowie ludzi, zwierząt domowych i dzikich, roślin oraz szeroko pojętego środowiska (w tym ekosystemów) jest ściśle powiązane i współzależne. Od wzajemnego poszanowania tych elementów i ich harmonijnego współistnienia zależy człowiek. Kryzys dotykający jednego obszaru, dotyka pozostałych.

Nasza planeta to jeden organizm. Jeśli chorują morza, rzeki, lasy, gleby, zatruwane jest powietrze, giną zwierzęta i znikają kolejne ekosystemy – chora jest Ziemia i zagrożony gatunek ludzki.

Apelujemy do wszystkich organizacji i decydentów zajmujących się zdrowiem publicznym oraz przywódców politycznych o podjęcie działań mających na celu łagodzenie zmian klimatu oraz ochronę bioróżnorodności, o zintegrowane, jednoczące podejście, którego celem jest dobro planety, zdrowie ludzi, zwierząt i ekosystemów.

Zagrożenia kumulują się przez lata. Jeszcze możemy im zapobiec. Nie zatrzymają ich jednostki, wyłącznie współpraca może przynieść korzyść. Mamy globalny kryzys zdrowotny planety.

NIKT NIE MOŻE BYĆ OBOJĘTNY. PRZYWRÓĆMY ZIEMI ZDROWIE!

Prof. Henryk Skarżyński
Przewodniczący Rady Programowej
Kongresu „Zdrowie Polaków”

Apel 5 Kongresu Zdrowie Polaków 2023 (plik .pdf, rozmiar pliku: 321 KB)